Hur du återställer en Cadillac ECM

De flesta Cadillac fordon har en färddator, eller ECM, som spårar många aspekter hos fordonet och körförhållanden. Många olika situationer utlöser datorn att visa en varning på instrumentpanelen. Efter emissionen som genererade felkod repareras eller lösas, kan motorns styrenhet måste återställas för att datorn ska kalibrera sig och ogilla felkod. Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till "Off".
2

Dra ner på toppen av gruppcentralen lock under rattstången. Ta av locket gruppcentralen.
3

tag i säkringen som är märkt "ECM" eller "ecu." Insidan av gruppcentralen lock visar ett diagram som visar var varje säkring är placerad.
4

Dra säkringen rakt ut från gruppcentralen för att ta bort den.
5

Vrid tändningsnyckeln till "ON" utan att starta motorn. Lämna Cadillac i detta tillstånd under fem minuter.
6

Slå av tändningen.
7

Byt säkringen i facket i gruppcentralen. Tryck in på säkringen tills den är helt införd. Sätt tillbaka locket säkringsdosan.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114403.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.