Hur du återställer en Toyota Radio Anti - Theft System

De senaste Toyota fordon , som av 2010 , är utrustade med stöldskyddande system som är anslutna till radion . Systemet inaktiverar radion genom att låsa den när den avlägsnas från fordonet eller när anslutningen till batteriet kopplas bort . Radion måste låsas upp för att kunna återställas . Varje fordon med denna funktion har en unik kod . Om du inte längre har koden , kan du få det genom att kontakta en Toyota -återförsäljare . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " On . "
2

Slå på radion .
3

Press och håll " 1 " preset -knappen och " Tune Up " knappen samtidigt . Släpp knapparna när tre streck visas på radions display .
4

Ange upplåsningskod använder radion förinställda knapparna . När rätt kod anges , stängs radion av .
5

Tryck på strömbrytaren för att slå på radion . Radion kan användas som vanligt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113665.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.