Vad behöver jag att licensiera My Car?

Rutiner för att få en licens för en bil är lika från stat till stat. Men det finns vissa skillnader, så du bör kontrollera ditt område för krav. Varje stat i USA kräver att du har ett giltigt körkort och registreringsbevis för bilen. Försäkring
p Om ditt tillstånd har obligatorisk försäkring, kommer du antagligen att visa försäkringsbevis innan du registrerar ditt fordon. Ditt försäkringsbolag bör ge ett kort för att uppfylla detta krav. Addera Titel
p Om detta är en ny registrering, behöver du en undertecknad kopia av titeln visar ägandet överförts till dig. Om du är skyldig pengar på fordonet, kommer du visar en ansökan om titeln. Långivaren kommer att inneha titeln tills fordonet har lönat sig.
Skatter
p Om ditt tillstånd har en omsättningsskatt på fordon, så måste du visa bevis för betalning av omsättningsskatt. En återförsäljare samlar skatt och ger dig bevis på betalning. Med en privat ägare, måste du ta med din köpebrev och betala skatten vid tidpunkten för registreringen. I Maine, det finns också en punktskatt. Detta måste betalas vid din lokala stadshuset innan du registrerar ett fordon. Flesta stater tar ut en avgift för äganderättsöverföring
Avgifter

. I Maine, kostar det $ 33 såsom av 2010. Du kommer också att få betala en anmälningsavgift som varierar med den typ av plåt som du vill.
Inspektioner

Vissa stater kräver en säkerhet eller utsläpp besiktning innan fordonet är registrerad. Andra kräver inte någon, eller det är separat från registrering.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113120.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.