Vad är en belastningsvinkeln ?

Du kanske är bekant med termer vridmoment och vinkel , men obekant med termen vridmomentvinkeln . Definitionen av vridmomentvinkeln är förmodligen vad du förväntar dig att det skulle vara . Vridmoment

Vridmoment är ett sätt att mäta kraft . Specifikt är det hur mycket kraft som krävs för att vända ett objekt. Vridmoment används ofta när man beskriver verktyg eller mekanik i termer av hur mycket vridmoment som skulle behövas för att vända en bult på en maskin . En vinkel är en matematisk Addera Angle

termen används för att beskriva formen görs när två linjer divergerar från en gemensam punkt. Om du placerar en prick på en sida , och rita två linjer som går i olika riktningar , skulle du skapa en vinkel .
Vridmomentvinkeln

Vridmoment är vanligen används för att mäta säkerheten av fästelement. Det finns dock vissa fästelement som mätt , avger en relativt hög grad av vridmoment , men misslyckas när man mäter klämkraften . För att överbrygga klyftan mellan de två testerna , har en mätteknik utvecklats kallade vridmomentvinkeln . Vridmoment mäts och plottas på en graf som fästorganet installeras och avinstalleras . Bågen som skapas är belastningsvinkeln , och är ett visuellt sätt att mäta säkerheten i en fästanordning .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/112986.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.