Hur Lås Toyota Radios

Många Toyota bilar har stöldskydd som är anslutna till fabriksinstallerade radiosystem. Om radion avlägsnas från Toyota, aktiverar stöldskyddet och låser radion. Koppla ur radion från batteriet kan också orsaka radion att låsa. Radion kan inte användas förrän den är upplåst. Varje Toyota med en anti-stöld-radio har en unik upplåsningskod som medföljde bilen när den först köptes. Om du inte längre har den kontaktar en Toyota-återförsäljare för att få det såg upp. Saker du behöver
Upplåsningskoden
Visa fler instruktioner
1

Slå på tändningen.
2

Tryck på strömbrytaren på radion.
3

Håll förinställd knapp nummer 1.
4

Tryck och håll "Tune up"-knappen.
5

Släpp båda knapparna när "---" visas i teckenfönstret.
6

Tryck numrerade förinställda knapparna för att ange upplåsningskod. Radion stängs när den sista siffran i koden anges.
7

Tryck på strömbrytaren på radion. Radion låser när den slås på. Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/111899.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.