Den Remskiva Kvoten av en generator

Generatorer konvertera växelström till likström för att leverera ett fordons elektriska behov . Den elektriska strömmen som genereras av generatorn går motorn , stereo och ljus och andra elektriska komponenter när fordonets motor är igång. Generatorn remskiva bestämmer generatorns varvtal . Generator Components

En generator består av en rotor , stator , likriktare , regulator och remskiva . Generatorn remskiva är ansluten till remskiva på motorns vevaxel av serpentin bälte , som liksom namnet antyder , är lång och krokig . Addera Remskiva Funktion

remskiva driver rotorn , som snurrar i magnetfältet som skapas av statom . Den dynamiska mellan snurrande rotorn och den magnetiska statorn genererar en elektrisk ström som distribueras till motorn och att ladda batteriet efter antändning .
Remskiva Ratio
< p > remskivan andel hänför sig till storleken av vevaxeln remskiva dividerat med storleken på generatorns remskiva , som är mindre . Mest remskiva förhållanden varierar från 2:01 till 3:01 . Förhållandet bestämmer den hastighet med vilken rotorn kommer att vända . En högre trissa kvot innebär mer el som genereras eftersom generatorns remskiva vänder snabbare för varje varv av vevaxeln remskiva .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133847.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.