Anti Seize Technology

Anti - Seize Technology ( AST ) Inc. är en tillverkare av anti - gripa smörjprodukter . Anti -Seize produkter är utformade för att hålla motorer och andra mekaniska anordningar från frysning eller " beslag " på grund av bristen på tillräcklig smörjning . Identifiering

AST har gett anti - gripa produkter till en mängd olika branscher sedan 1971 . Företaget är beläget i Franklin Park , Illinois och nu ger över 135 antikärvmedel produkter till en global marknad .
Produkttyper

AST erbjuder anti - beslagta produkter en mängd olika former , bland annat anti - gripa föreningar , tätningsmedel tråd , skåp tråd , behålla föreningar , tätande , smörjmedel , penetreringsmedel och beläggningar .
Betydelse

En bilmotor som fortsätter att gå utan olja kommer att gripa och stänga . AST produkter fungera som " olja " för storskaliga industriella motorer och mekaniska apparater med tusentals rörliga delar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133769.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.