Hur är ett motorblock Made ?

Den motorblocket är metallhöljet som innehåller det inre arbetet i en förbränningsmotor . Det är av avgörande betydelse för driften av din motor . Om motorblocket sprickor , bör bilen inte köras förrän den har reparerats eller ersatts . Material

Motorblock var traditionellt gjorda av gjutjärn , men av intresse för bättre bränsle körsträcka , har lättare aluminiumlegeringar införts . Metallen upphettas till 800 grader C och hälldes därefter i en sandform där den hårdnar och härdar. Gjutning

sandformar används för att kasta motor metall
sand kan endast användas en gång . Zirkonsand , lim och härdare blandas och formas i sektioner . Detta är sedan solidifierats med gas . Sektionerna limmas ihop för att bilda den hela formen i vilken motorn gjuts . När vätskan legeringen hälls i
gjutning och bearbetning

mögel och har satt , är formen upphettas för att bryta ned lim som stelnar sanden . Sanden kommer häll sedan bort av och ut ur den härdade motorblocket. Verktyg utrustning maskiner motorblock innan de inspekterats och sänds till anläggningar motorns montering där slutlig bearbetning sker innan motorn montering .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133721.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.