Narrow Band Vs. Wide Band O2 Sensor

Automobile ingenjörer och specialister prestanda kontinuerligt leta efter sätt att öka kraften , pålitlighet och gas körsträcka av bilar . Den typ av lambdasond spelar en viktig roll för graden av kontroll och flexibilitet som ingenjörerna måste maximera dessa indikatorer . Identifiering

O2 sensorer mäter luft - till - bränsleförhållanden ( AFR ) i bilmotorer och sedan leverera mätningen till bilens färddator . Alla o2 mått är givna i termer av hur de jämför med en baslinje AFR av 14.7:1 .
Jämförelser

smalband o2 sensorer är mer begränsade än bred - band o2 sensorer . Exempelvis kan smalbandiga o2 sensorer bara skicka en signal till datorer som visar om AFR är lägre eller högre än 14.7:1 . Bredbandiga o2 sensorer kan tala om för datorn det belopp med vilket AFR är lägre eller högre än den grundregeln AFR .

Betydelse

Car ingenjörer och prestanda specialist föredrar bredbandiga sensorer när de behöver exakta AFR avläsningar . Den mer exakta läsningen , kan de bättre ingenjörerna trimma och finjustera prestanda .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133616.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.