Vad gör SAE Översätt till

SAE är en förkortning för Society of Automotive Engineers,? En internationell organisation som tillhandahåller en teknisk community för ingenjörer över mobilsystem branscher. SAE ger också produktstandarder och teknisk information från varje enskilt fält som är en del av deras organisation. Standarder

Tekniska standarder för global rörlighet utveckling skapas och godkändes av SAE. Proffs från hela mobila områden som kommersiella fordon industrier, militär, flyg-och fordonsindustrin discipliner deltar i utvecklingen av den här dokumentationen.
Origins

SAE grundades 1905 , följd av fordonsindustrin ingenjörer som har en önskan att bilda en teknisk samhälle med syfte att utbyta industri-relaterad information.
bränslen och smörjmedel

Automotive olja en produkt där många människor kan känna igen SAE namn. De bränslen och smörjmedel rådet är den auktoritativa organ som ansvarar för att fastställa policy, tillhandahålla dokumentation och medla kontroversiella frågor som rör fordonsindustrin energi och smörjmedel.
Automotive Service

Servande normer för fordon inom fordonsindustrin utvecklas av tjänsteutveckling tekniska styrkommitté. Denna kommitté skapar, underhåller och rekommenderar serviceavtal rutiner för underhåll och service av motorvägen fordon. Det publicerar även riktlinjer för bogsering och lyftanordningar fordon.

Lastbil, skåpbil, utility vehicle och bus-standarder underhåll
Lastvagnar och Bussar skapas av SAE: s Lastbilar och bussar Council . Denna speciella utskott har ansvaret att granska och godkänna metoder för reparation av fordon som väger mer än 10.000 pounds. Underhåll för fordon komponenter och tillbehör är en del av deras vanliga rekommendationerna.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133578.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.