Hur Cool Hydraulic Fluid

Hålla din hydraulvätska, eller olja, är coolt absolut nödvändigt att bibehålla ett friskt system. Nå temperaturer över 200 ° F hämmar tillsatserna från att fungera korrekt. Detta kan resultera i korrosion, igenslamning och oxidation av komponenterna. Detta i sin tur, vanligtvis resulterar i fluiden som behöver bytas ut. Kylning av vätskan är främst en angelägenhet för reservoaren och värmeväxlaren. Det finns några steg du kan vidta för att säkerställa att dessa enheter gör sitt jobb så effektivt som möjligt. Instruktioner
en

Töm ut hydraulvätska ut ur systemet. Skruva av locket på botten av tanken, och låt oljan rinna ned i en stor plastbehållare. Kontrollera att systemet är avstängt och är helt kall innan du börjar.
2

Kontrollera status av reservoaren. De stela bafflar på väggen är utformade för att maximera den yta som absorberar värmen. Om det finns rester eller sediment sammanbakning eller igensättning bafflarna, kommer den mängd värme som absorberas inte räcker för ditt system. Rensa ut mellanväggarna med en stålborste.
3

Undersök värmeväxlaren. Värmeväxlaren ska likna en radiator av slag, med korsade slangar anslutna till aluminiumlameller. Om lamellerna är sammandragna, då värmeöverföringen kommer att minska, att höja temperaturen hos fluidet. Manuellt utrymme fenorna om det behövs. Beroende på vilken typ av värmeväxlare du har, kan mängden nödvändiga utrymmet variera. Leta reda på modellnumret och rådfråga en expert på en delar butik för information om din specifika värmeväxlare. Som regel bör ingen av fenorna ska vidröra varandra.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133543.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.