Hur att stänga av Check Engine Light på en GMC Envoy

kontrollera motorn ljuset på en GMC sändebud tänds när underhåll krävs eller när det finns ett problem med en av fordonets elektronik - komponenter . När underhållet har avslutats på din sändebud eller problemet komponenten har rättats eller ersatts , skall kontrollera motorn ljuset stannar på . Detta beror på att ljuset är en indikatorlampa . Den omborddiagnos systemet genererar en felkod och butiker som kod . Du måste rensa koden med ett system för omborddiagnos ( OBD ) reset verktyg innan check engine lampan att stängas av. Saker du behöver
OBD återställning verktyg
Visa fler instruktioner
1

Öppna gruppcentralen på din sändebud . Dra ner på gruppcentralen locket och ställ den åt sidan .
2

Leta ingången för diagnostiskt verktyg på gruppcentralen . Det finns bara en port stor nog att acceptera OBD kontakten .
3

Anslut OBD verktyget i gruppcentralen .
4

Turn OBD Reset Tool genom att trycka på strömbrytaren .
5

Vrid tändningsnyckeln till läge "II" och vänta på att kontrollera motorn ljuset att stänga av . Addera < br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133536.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.