Elsäkerhet Utbildning för elhybridfordon

hybridfordon, som delar en elektrisk och gas motor som kraftkälla , presentera en unik uppsättning av elektriska risker i en olycka eller när servas . Hybridfordon innehåller en hög spänning batteri samt högspännings kraftkomponenter tåg som måste kopplas bort innan du vidrör . Strömkablar

I de flesta hybridfordon är högspänningskablar sällan exponeras och är täckta med en färgkodad skyddande yta av gummi eller plast . Live kablar med potential att skada är ofta färgat ljus orange eller märks med varningar .
Koppla från strömkällan

Hybrid batterier har tillräckligt med spänning för att orsaka allvarlig skada , eller till och med död . I händelse av en olycka , eller innan service en hybridbil , se till att koppla bort alla kablar från den huvudsakliga hybrid batteri källa . Konsultera instruktionsboken för din modell för att lära sig den exakta platsen för hybrid strömkälla .
Turn Motor till Off

Ofta hybridfordon har en elektrisk och nyckellös start mekanism som inte förlitar sig på gas för att starta upp . Var noga med att kontrollera alla lampor och indikatorer inne i fordonet efter frånkoppling av strömkällan , om något fortfarande blinkar eller tändningen Redo lyser , bilen fortfarande besitter en potentiell chock hot
< br . >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133503.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.