Vad är funktionen av en hydraulisk Backventil

Backventiler är en form av riktningsventiler - ? De rikta flödet av hydraulvätska genom en hydraulisk ledning eller slang . Backventiler används där missriktad vätskeflöde kan skada eller förstöra utrustningen eller orsaka en säkerhetsfråga . Hur de fungerar

Hydrauliska backventiler mekanismer består vanligtvis av en fjäder , kula och sigill, mekanismen aktiveras när vätsketrycket pressar fjädern öppen . När fluidflödet reverseras , skjuter den kraft kulan mot tätningen , vilket hindrar flödet av fluiden.
Riktningskontroll

Hydrauliska backventiler tillåta fluiden att strömma en sätt . De förhindrar den omvända flödet av hydraulvätska . En pil på ventilen indikerar vätskeflödet .
Tryckreglering

Hydrauliska backventiler också kan reglera vätsketrycket inuti en hydraulisk linje . Trycket regleras av fjäderspänningen i mekanismen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133454.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.