Federal Motor Vehicle Safety Standards

Den amerikanska Highway Safety Act of 1970 etablerade National Highway Administration Traffic Safety att övervaka säkerhetsnormer i motorfordon och på motorvägar . Administrationen faller under jurisdiktionen av Department of Transportation och gör informationen tillgänglig på säkerhetsstandarder genom olika statliga publikationer . Federal Motor Vehicle Safety Standards och föreskrifter

Denna snabbguide ger dig de grundläggande regler och riktlinjer följs för fordonstillverkarna och företag som tillverkar bildelar . Det är på uppdrag av avdelning 49 i United States Code och del 571 i Code of Federal Regulations . Säkerhetsstandarder som har varit i kraft sedan 2003 sammanfattas för enkel åtkomst . Addera US Code of Federal Regulations

US Code of Federal Regulations ger en lista över utfärdade förordningar av myndigheter i den federala regeringen . Detaljerad och fullständig information avseende motorfordonsbestämmelser återfinns i avsnitt 500 i denna publikation medan information om säkerhetsstandarder ligger i avsnitt 571 .
US Code , titel 49
< br >

US Code är texten i de allmänna och permanenta lagarna i Förenta staterna . Avdelning 49 i koden beskrivs den fullständiga texten till lagar om transport med olika avsnitt ägnas åt Highway Safety , konsumentinformation , National Driver registret och bränsleekonomi .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133437.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.