Hur handvev en motor

Medan de flesta moderna motorer är baserade på ett elektriskt tändsystem , äldre modeller som inte har ett sådant system är fortfarande i bruk . Dessa motorer kräver att du dra runt motorn före användning . Den el som produceras när du vev används för att antända motorn och slå på den , som kräver mer arbetskraft än en elektrisk tändning . Instruktioner
1

Ställ i nödbromsen i bilen och placera den i neutralläge . Koppla ur kopplingen om du kan .
2

Lyft upp spaken på sidan av motorn till toppen för att bromsa de gnistor ner .
3

Set choke och gasreglage på ditt fordon till de nivåer som anges av tillverkaren själv . Slå på bränslenivån om det behövs .
4

tag veven löst med handen .
5

Vrid veven medurs , och se till att bara dra uppåt , aldrig nedåt . Fortsätt tills motorn startar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/professional-car-maintenance/133418.html

Previous:
Next:

Professionell Bilunderhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.