Hur ofta ska jag få min oljan bytt på min 2007 Ford Fusion ?

Moderna bilar är nästan underhållsfria , men det finns ingen väg förbi regelbundna oljebyten . Motorolja blir förorenad ju mer det används . Förorenar orsaka att oljan så småningom bryta ner, vilket i sin tur orsakar skador på motorn. Rutinmässiga oljebyten i din 2007 Ford Fusion är en av de bästa sätten att garantera motorns livslängd . Normal Schema
p Om du använder din 2007 Ford Fusion under normala driftsförhållanden , är oljebytesintervallen varje 5000 miles . Om du kör din Fusion mindre än 5000 miles per år , måste du byta olja minst en gång om året . Normala förhållanden kan definieras som att använda din bil i en kombination av motorväg och stadskörning på asfalterade vägar .


Särskilda driftförhållanden Om du använder din 2007 Ford Fusion enligt svåra förhållanden , blir oljebytesintervallet sänktes till 3.000 miles eller tre månader , beroende på vilket som inträffar först . Svåra förhållanden definieras som drar en släpvagn , med en bil - top bärare , överdriven användning på dammiga eller grusvägar eller omfattande tomgång och låg hastighet köra för långa sträckor . Om din Fusion används som taxi , brottsbekämpande fordon eller som en leverans fordon , byta olja på denna kortare intervall också.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133328.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.