Hur byta olja på en 1993 Chevy Silverado K1500 5.7liter V8

Byta olja i en 1993 Chevy Silverado K1500 4X4 kan slutföras i några enkla steg. Innan oljebyte, det finns ett par viktiga saker att veta. För att avlägsna de flesta mängden spillolja från motorn, bör det vara något varmt. Det är dock viktigt att notera att du aldrig ska försöka att byta olja när motorn är varm. Att göra detta kan orsaka svåra brännskador om det kommer i kontakt med huden. Köra motorn i högst tre minuter rekommenderas. När du byter olja i bilen, se till att alla eventuella spill tenderade att omedelbart använda dina extra trasor eller absorberande material. Tillåta olja att absorbera in i cement eller marken är mot lagen i många länder och kan arbeta sig till grundvattnet. När alla komponenter är tillsammans och förberedelse är klar kan du börja oljebyte. Saker du behöver
Fem liter SAE 5W-30 olja
Oljefilter
Spilloljebehållare
Justerbar skiftnyckeln eller standard Hylsnyckelsats
Oljefilternyckel
Oil tratt

Visa fler instruktioner
1

Parkera fordonet på en nivå stenlagd yta fri från skräp. En plan yta är oerhört viktigt att få all spillolja ur oljetråget.
2

Leta oljepluggen pan drain. Öppna och placera behållaren spillolja under bilen, så att när oljetråget avtappningspluggen tas bort oljan strömmar in i behållaren utan att spilla.
3

Kontrollera temperaturen i oljetråget innan du fortsätter. Det bör vara ljummen vid beröring, annars vänta tills den svalnar tillräckligt för att beröra utan bekymmer
4

Använd skiftnyckel eller Hylsnyckelsats att lossa och ta bort oljepluggen pan drain.. Se till att du har de extra trasor eller spill absorberande material inom räckhåll ifall spillolja behållaren inte är rätt placerad. Strömmen av spilloljan bör hällas direkt i mitten av oljebehållaren. Övervaka flödet av olja.
5

Justera positionen av avfallsbehållare som behövs för att garantera att inga utsläpp sker som strömmen av olja minskar. När oljan har kommit till en mycket långsam upptining, ominstallera avtappningspluggen och dra åt.
6

Leta oljan filter fäst i nedre vänstra (förarsidan) mot den bakre delen av motorn från under fordonet. Re-positionen spillolja behållaren direkt under oljefiltret.
7

Använd oljefilternyckel eller för hand, lossa och ta bort det. Snabbt placera den i avfallsbehållare och låt rinna av helt. Säkerställa eventuella spill omedelbart städas upp med extra trasor eller absorberande material.
8

Placera filtret i en plastpåse när den har runnit in i avfallsbehållare. Fäst behållaren spillolja och kasta både på lämpligt sätt av lokala lagar.
9

Ta det nya oljefiltret från lådan. Placera en eller två droppar av spillolja på han gummi O-ring. Sprid ut oljan runt ytan av O-ringen tills den är helt täckt.
10

Montera det nya filtret på motorn. Filtret bör handen åt och inte åt för hårt. Över åtdragning kan orsaka trådarna inuti filtret att strippa och inte låta filtret sitta säkert fast på motorn.
11

Lokalisera och ta bort oljepåfyllningslocket på ventilkåpan placerad på förarsidan av motorn. Placera tratten i öppningen av ventilkåpan och tillsätt långsamt den nya oljan i tratten. När du är klar, ta bort tratten och ominstallera locket.
12

Kontrollera att oljetråget avtappningspluggen och oljefiltret är både tät och ingen olja läcker. Lokalisera stick oljestickan på passagerarsidan baktill på motorn. Ta och kontrollera att oljenivån ligger över arbetsområdet.
13

Starta motorn och låt tomgång under tre minuter och sedan stängas av. Vänta ytterligare fem minuter innan du kontrollerar oljenivån igen. Den överskjutande olja från den tidigare behandlingen kommer att ha fyllt oljefiltret under tomgång och ska nu läsa i det normala intervallet.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133189.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.