Hur man nollställer meddelandet Byt olja i en 1999 Grand Prix

Återställa " Change Oil " ljus i en 1999 Pontiac Grand Prix äger rum utan datorer eller skannrar . Den " Change Oil " ljus görs för att komma in som en påminnelse för föraren att byta olja med rekommenderade mellanrum . Återställning ljuset tar ett par minuter eftersom det är en kombination av att vrida på nyckeln och trycker på gaspedalen . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " start "-läge . Starta inte bilen .
2

Tryck gaspedalen ned tre gånger direkt efter att vrida nyckeln till " start ". Den " Change Oil " blinkar två gånger . Detta kommer att innebära att systemet återställs .
3

Upprepa proceduren om indikatorn inte släcks . Det kan kräva ett par gånger för att se till att bilen datorn tar återställningen .
4

Reset knappen resan läget genom att gå till funktionen olja livet på den digitala trippmätaren . Tryck på reset -knappen tills oljan livet lyder på 99 procent .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133169.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.