Hur du återställer en BMW Efter ett oljebyte

Många BMW är utrustade med en tjänst påminnelse system som lyser en olja lätt förändring påminnelse på instrumentpanelen . Systemet övervakar körförhållanden för att bestämma när vända påminnelsen ljus på . Efter oljebyte har utförts bör tjänstenivån påminnelsesystem återställas så att datorn kommer att kunna noggrant bestämma när nästa oljebyte bör ske. Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset . Vrid tändningsnyckeln till " ON " utan att starta motorn .
2

Tryck på " BC " -knappen på slutet av strålkastarens armen .
3

Tryck och håll in " RESET " knappen nedan vägmätaren tills oljeservice tänds .
4

Tryck på " BC " -knappen . En " RESET " visas på instrumentpanelen .
5

Tryck och håll " BC " -knappen tills oljeservice släcks .
< br > .from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133055.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.