Har Hydraulolja i jord kräva sanering ?

Hydraulik används i många typer av maskiner som används för mekaniskt arbete . Men hydrauloljor är farligt och kan orsaka allvarliga skador på miljön , om de läcker ut i marken . Sprid

Spridningen av hydraulolja genom jorden är baserad på typen av påverkad jord. Olja kommer att röra sig snabbt genom tunnare , sandiga jordar , och långsammare genom tjockare jordar som lera . Dock inträder när hydraulolja i miljön , kommer det brytas inte . Addera Toxicitet

Medan de fulla effekterna av hydraulolja på människor är inte kända , existerande forskning visar negativa effekter på människor, växter och djur . Långvarig exponering för hydrauloljor , inklusive hydraulolja ånga , har orsakat svår lung -, muskel- och nervskador som i många fall har haft dödlig utgång .
Slutsats
< p > Hydraulolja är farlig för såväl människor som miljö . Om hydrauloljeläckage i marken bör det städas upp omedelbart .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133032.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.