Hur du återställer en service pop-up på en Acura TL

Den Acura TL informationen panelen finns en underhållsplan påminnelsen ska varna dig när din bil är beror för ett oljebyte eller annan rutin tjänst baserad på körsträcka intervall . När du har den tjänsten slutförts på ett återförsäljaravtal eller servicecenter , kommer de flesta tekniker återställa systemet för dig . Om du fyller i tjänsten , ska du återställa systemet själv för att säkerställa en korrekt påminnelse när nästa service beror . Instruktioner
1

Sätt in nyckeln i tändningen , vrid den till " ACC . "
2

Tryck på navigeringsknapparna på systemet displayen tills oljan liv visas på displayen . Tryck på " RESET " -knappen och håll den nedtryckt tills " Underhåll Due " visas igen . Släpp " RESET " -knappen .
3

Tryck och släpp " RESET " -knappen , tryck sedan på och släpp det en andra gång när bekräftelsen visas .
< br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133019.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.