Hur man återställer Ljuset Oil Service på en 318I BMW

Vissa modeller av BMW 318i är utrustade med en motor oljans livslängd system som lyser upp en påminnelse på instrumentpanelen när det är dags att byta olja . När oljan tjänsten har slutförts , bör ljuset återställas . De flesta BMW reparatörer återställer ljuset om de byter olja . Annars kan du återställa det själv . Återställa ljuset låter systemet exakt spåra rätt intervall tills nästa service beror . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " OFF ".
2

Håll knappen resan återställs till vänster om trippmätaren .
Sida 3

Vrid tändningsnyckeln till " ON " utan att starta motorn .
4

Släpp återställningsknappen när " RESET " visas på displayen .
5

håll resan knappen mätaren återställas förrän "Reset" blinkar på och av .
6

Tryck och släpp spetsen knappen mätaren återställas . Oljan Tjänsten ljus återställs .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133004.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.