Hur kontrollera vätskenivån i en Powerglide Transmission

Den Powerglide transmissionssystem, som ritades av General Motors, har ofta används i bilar under 1950 till 1970. Idag kan du hitta den i dragracing bilar på grund av styrkan i växellådan. Kontrollera vätskenivåer i en Powerglide växellåda krävs att motorn är varm, så att du kan kontrollera vätskenivån efter en enhet eller genom att köra bilen på tomgång några minuter. Överfyllning transmissionsolja kan leda till låg-arbetstryck och skador, så du bör iaktta exakta vätskenivåer. Du kommer att behöva köpa rätt transmissionsolja för ditt fordon. Saker du behöver
Dukar
Handskar (om nödvändigt) katalog Transmission tratt
Transmissionsolja
Visa fler instruktioner
1

Parkera fordonet på en plan yta. Se till att bilen är i parken.
2

Slå på motorn och låt den gå på tomgång under några minuter, om det inte redan värmts upp.
3

Öppna huven och rensa bort smuts runt överföringen oljestickan med en trasa. Överföringen oljestickan är oftast placerad nära transmissionen. På många fordon, måste du nå ner en bit för att ta tag i oljestickan. Använd skyddshandskar vid behov.
4

Avlägsna mätstickan och torka av den med en trasa.
5

Stäng av motorn och sätt tillbaka mätstickan i höljet.
6

Ta ur oljestickan och kontrollera vätskenivån. Rätten kommer att nås när vätskan når "Full"-märket på mätstickan. En överföring tratt i transmissionsolja bländare
7

Place och häll i lite vätska.
8

Ta bort tratten och sätt tillbaka oljestickan i öppningen.
9

Ta ur oljestickan och kontrollera vätskenivåer, torka av med en trasa.
10

Repeat denna procedur tills vätskan når "Full"-märket på mätstickan.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132971.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.