Hur man återställer Underhåll Ljus på en Volvo S80

Tjänsten ljuset på instrumentbrädan i en Volvo S80 Sedan tänds när bilen beror för ett oljebyte , TuneUp eller annan tjänst . f du ta din bil till en Volvohandlare eller annan servicecenter för arbetet , bör teknikern återställa systemet för att säkerställa att nästa service varningen tänds vid korrekt körsträcka intervall . Om du gör jobbet själv , eller om teknikern glömmer att återställa ljuset , kan du återställa det på några minuter . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till första läget .
2

Håll ned instrumentbrädans knappen vägmätare återställs . Vrid nyckeln till det andra läget .
3

Släpp knappen vägmätare återställs när tjänsten varningslampa börjar blinka . Vrid nyckeln till " OFF " och ta bort det .
4

Sätt i nyckeln och vrid på tändningen . Tjänsten Lampan ska inte längre vara på . Om det är , upprepa steg 1 till 3 .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132960.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.