Hur man återställer Underhåll Alert på en Mercedes C230

Mercedes C230 underhåll övervakningssystem varnar när bilen beror för ett oljebyte . När bilens olja når slutet av sin användbara livslängd , kommer monitorn att varna dig med en " Change Oil Snart " varning . Om du väljer att byta olja själv , måste du sedan återställa systemet att se till att nästa underhåll påminnelsen visas i tid för att förhindra att din bils motor . Instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset . Vrid nyckeln till det första läget . Tryck på " Menu " -knappen tills körsträcka displayen visas på informationscentralen .
2

Tryck och släpp " Reset " -knappen tre gånger . Addera 3

Vrid tändningsnyckeln till det andra läget . Tryck och släpp den nedre " Display " -knappen och bekräfta att serviceintervallet visas på informationscentralen .
4

Tryck på " Reset " -knappen en gång . Använd " + " eller " - " för att markera och välja rätt olja vikt för olja i bilen
5

Tryck ned och släpp upp " Display " -knappen . . Tryck och håll " Reset " under minst tre sekunder . Tryck på den övre " Display " -knappen tills mätarst visas . Vrid tillbaka nyckeln till " OFF" .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132959.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.