Hur man byter olja i en 2007 GMC Yukon

Byta olja i en GMC Yukon är skyldig att se till att motorn är ordentligt smord. Underlåtenhet att utföra regelbundna oljebyten kan skapa förutsättningar för motorskador. Vid oljebyte, alltid vara säker på att byta filter, som kör ny olja genom ett gammalt filter kommer att förorena den nya oljan. Yukon sitter tillräckligt högt från marken som du inte ska behöva höja lastbilen att utföra oljebyte. Saker du behöver
Hylsnyckel
Hylsnyckelsats
dräneringskärlet
6 qts. olja
Rag
Visa fler instruktioner
1

Park Yukon på en plan yta. Öppna huven för bättre belysning när du arbetar under lastbilen.
2

Skjut ett uppsamlingskärl under oljetråget, som är direkt under motorn.
3

Skruva bort avtappningspluggen med en hylsnyckel. Låt oljan rinna ut i till tråget. Dra åt avtappningspluggen när oljan har slutat dränering.
4

Skruva av oljefiltret mot framsidan av motorn med en oljefilternyckel. Viss olja kan hälla ut samtidigt skruva loss filtret. Placera det gamla filtret i tråget.
5

Fyll det nya filtret med ny olja. Badda lite olja på den svarta packningen runt toppen av filtret.
6

Dra åt oljefiltret vidare till oljefilterhuset för hand. Dra inte åt med en skiftnyckel, eftersom detta kommer att skada gängorna på filtret och höljet.
7

Skruva av oljepåfyllningslocket på toppen av motorn. Locket är på den sida av ventilkåpan och är märkt. Häll i fem liter olja.
8

Dra ut oljestickan och kontrollera oljenivån. Mätstickan ligger vid oljelocket. Torka av oljemätstickan med en ren trasa. Sätt tillbaka mätstickan och dra den tillbaka ut ur röret. Kontrollera där nivån ligger på oljestickan. Om oljan inte når "Full"-märket på mätstickan, tillsätt en halv liter olja. Kontrollera nivån, och fortsätta att lägga till mer olja på samma sätt tills oljan registrerar vid full markeringen.
9

Starta Yukon och låt den gå på tomgång i fem minuter. Stäng av den och låt det sitta i fem minuter. Kontrollera nivån en gång för att säkerställa att det är fullt.
10

Dra åt oljelocket på motorn. Stäng huven. Släng den gamla oljan på en återvinningsstation.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132891.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.