Hur man återställer Oil Livet i en 2007 Chevy Cobalt

Chevrolet Cobalt är en liten bil som drivs av en tvärgående monterade , fyra - cylindrig motor . Oljan - life indikator i Cobalt blinkar en varning på instrumentbrädan så att du vet ett oljebyte beror . Oljan -life systemet använder sådana variabler som motorvarvtal och temperatur för att bestämma när oljan behöver bytas. Om du kör bilen mestadels i staden , i kuperad terräng eller i ett varmt klimat , kommer det att behöva byta olja tidigare än om du kör mest på motorvägar eller i måttliga temperaturer . För att olje - livet skall fungera korrekt , måste du återställa det efter varje oljebyte . Instruktioner
1

sitta i förarsätet och vrid tändningsnyckeln till läge "RUN" . Starta inte motorn .
2

Tryck och släpp " Information " och "Reset" knapparna samtidigt för att komma in i personalisering menyn . Knapparna är placerade på förarens informationscenter ( DIC ) på instrumentbrädan . Tryck på " Information " -knappen upprepade gånger tills meddelandet " OIL - LIFE RESET " dyker upp på DIC
3

skärmen .
4

Tryck på reset -knappen och håll in den tills meddelandet " erkände" att visas i DIC skärmen .
5

Vrid tändningsnyckeln till " LOCK "och ta den . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132871.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.