Hur man återställer Mini Cooper Intervall Oljebyte

Att köra en Mini Cooper kan vara roligt och spännande , men precis som alla bil , det kräver underhåll . Byta olja är en nyckel till att behålla din motor , och tack och lov , håller bilens dator koll på hur många miles du har kört sedan det senaste oljebytet . Du måste återställa indikatorn oljeservice på en '02 - '06 Mini efter ett oljebyte för att upprätthålla korrekta serviceintervaller . Saker du behöver
Keys
Visa fler instruktioner
1

hitta knappen trippmätaren på instrumentpanelen och tryck fast den utan att släppa det .
2

Sätt nyckeln i tändningslåset ( med resan nedtryckt ) och vrid nyckeln till första läget .
3

Vänta tills displayen att läsa " RESET ".
4

Släpp resan knappen , och omedelbart tryck och håll igen .
5

Se till att " reset" blinkar .
6 < p > Släpp knappen , och sedan snabbt på den igen utan att hålla den nere . Serviceintervallet ska nu återställas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132860.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.