Hur man nollställer meddelandet Byt olja på en Chevy Silverado

Ändra din egen olja kan vara givande på många sätt . Det sparar inte bara tid och pengar , men det ger dig också den känsla av tillfredsställelse som kommer med utförandet av en uppgift som du normalt skulle betala en professionell för att utföra . Ett krångel om att byta olja i en Chevrolet Silverado är den där irriterande " Change Oil Snart " lampa som tänds när datorn tycker det är dags för ett oljebyte . Lyckligtvis finns det ett sätt att återställa ljuset om du bara har bytt olja och vill återställa oljan systemskifte intervall . Instruktioner
1

Sätt in nyckeln i bilens tändning och vrid det till " Run "-läge utan att starta motorn .
2

Tryck in och släpp gaspedalen helt tre gånger inom fem sekunder .
3

Beakta " Change Oil snart " ljus . Om den blinkar två gånger , är systemet återställs . Om det förblir tänd i fem sekunder , gjorde systemet återställs inte och du måste upprepa proceduren tills lampan blinkar två gånger .
4

Vrid nyckeln till " Off" och ta bort den från tändningen . Systemet återställs ska nu vara klar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132855.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.