Kräver Motor Oil en varningsskylt ?

Varningsplåtarna hjälpa konsumenterna avgöra en produkts säkerhet . I fallet med motorolja , är en varningsetikett krävs så att konsumenterna får korrekt använda produkten utan att skada sig själva . Krav

Occupational Safety and Health Administration , eller OSHA , reglerar varor arbetsplatsen konsument . Under brandfarliga vätskor , är motorolja regleras att tillkännage sin brännbarhet och oljans miljö-och hälsoeffekter . Funktioner

Motorolja etiketter beskriva de aktiva ingredienserna i oljan
. Till exempel , skriver Marathon Motor Oil att deras motorolja är en " komplex blandning av högt förädlade utgångsmaterial för smörjolja och tillsatser . "
Överväganden
p Om motorolja används i ett företag , t.ex. en bilmekaniker butik , måste motorolja förvaras åtskilt från andra bil produkter . Motorolja måste lagras på en plats med andra brandfarliga produkter bort från elektroniska maskiner , batterier och luft trycksatta produkter såsom däck , enligt OSHA .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132838.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.