Hur man återställer Oil bildskärmen på en Dodge Sprinter

Många Dodge Sprinter har ett aktivt service-systemet ansluts till datorn ombord som informerar föraren när nästa olje - byte tjänsten beror . Oljan monitor visas på displayen ca 1.900 miles i förväg om när tjänsten ska utföras . Du bör återställa olje - övervakningssystemet efter oljebyte . Återställa skärmen gör att datorn för att spåra intervallen mellan oljebyten korrekt . Instruktioner
1

Tryck på " M " meny-knappen på ratten tills oljan - monitorn visas .
2

Tryck på uppåt- eller nedåtpilen på kontrollpanelen tills den visar återstående miles tills tjänsten beror .
3

Tryck och håll återställningsknappen på kontrollpanelen tills oljan - monitorn meddelandet återställs .
Addera .from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132824.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.