Hur man återställer återstående oljan Livet vid oljebyte i en Chevy Equinox

Chevrolet Equinox övervakar förhållandena i fordonet för att bestämma den återstående oljan livet vid varje given tidpunkt . När oljan livet andel blir låg , stängs datorn en varningslampa på instrumentbrädan . När oljan byts behöver oljan livet mätaren att återställas så att datorn kan exakt spåra den återstående oljan livslängd. De flesta mekaniker kommer nollställa mätaren olja liv när de byter olja . Om du byter olja i Equinox , så kan du återställa manuellt indikatorn . Instruktioner
1

Vrid på tändningen utan att starta motorn . Tryck på " SET /CLR " -knappen när oljan livet display är aktiv . Denna knapp finns nedanför vägmätare . Tryck på uppåt-eller nedåtpilen för att välja " YES " på skärmbilden för bekräftelse
2

.
3

Tryck på " SET /CLR " -knappen för att bekräfta . Oljan livet återställs till 100 procent .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132822.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.