Hur viktig är Viskositet i Motorolja

Viskositet eller kinematisk viskositet - ? Motståndet av en vätska att flöda - är en av de viktigaste egenskaperna hos motorolja . Viskositeten hos motorolja bör vara tillräckligt för att smörja de rörliga delarna av en motor på normala hastigheter och temperaturer. Funktion

funktion motorolja är att minska friktion och slitage på motordelar , speciellt motorns kolvar . För tunn olja kan orsaka permanenta läckage i maskinrummet sälar , medan alltför tjock olja kan leda till höga arbetstemperaturer och svårigheter att komma igång en motor i kallt väder .
Load

Viskositet är ett resultat av inre , molekylär friktion inom motorolja. Ju större friktion desto större viskositet och ju mer last oljan tål .
Units

kinematisk viskositet motorolja mäts vanligen i centistockes ( cSt ) eller Saybolt Universal Seconds ( SUS ) vid en given temperatur . I det här fallet , ju högre siffra desto högre viskositet eller tjocklek av oljan.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132819.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.