Hur återställa datorn på en 2006 GTO När du byter olja

2006 års Pontiac GTO har ett datasystem som spårar körning och motorn förutsättningar att avgöra när ett olje-och filterbyte behövs . För att oljelivslängd tracking system ska fungera , måste det återställas varje gång oljan byts . Många auto mekanik återställs oljesystemet life tracking när de byter olja . Om mekanikern underlåter att återställa datorn , eller om du byter olja själv , måste du manuellt återställa oljelivslängd spårningssystem . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " ON . " Starta inte motorn .
2

Tryck och släpp gaspedalen hela vägen till golvet långsamt , två gånger inom fem sekunder .
3

Vrid tändningsnyckeln till " LOCK ".
4

Stäng av tändningen och tillbaka på . Om oljebyte indikatorn kommer tillbaka , var systemet återställs inte och du måste upprepa stegen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132787.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.