Hur ställa in datorn efter att oljan bytts i 2004 Cadillac DeVille

I 2004 års Cadillac Deville är utrustad med en Drivers Information Center ( DIC ) . DIC visar en mängd information till föraren , inklusive bränsleekonomi , medelhastighet , transmissionsolja liv och motorolja liv . Den " Byt motorolja Snart " tänds när fordonet närmar sig schemalagda oljebyte . Detta ljus återställs inte själv när oljebyte är klar . Ägaren eller serviceteknikern måste återställas manuellt ljuset , vilket är en enkel process som kräver inga verktyg . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till läge "RUN" . Starta inte bilen .
2

Titta till höger om hastighetsmätaren och lokalisera DIC kontrollpanelen . Det finns tre knappar på den här panelen : " Info " , " Info Reset " och " On /Off ".
3

Tryck på " Info " knappen uppåt eller nedåt tills DIC läser " Motorolja Life . "
4

Tryck och håll" Info Reset " knappen tills " 100 % Motorolja Life " visas på DIC . Oljan livet är nu återställs .
5

Stäng av tändningen och ta ur tändningsnyckeln .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132780.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.