Hur du återställer en 2007 Ford Expedition Indikator Olja Procent

De nyare fordon har nu indikatorer oljelivslängd . Denna indikator drivs av ett datasystem som beräknar oljebytesintervall med hänsyn till din körstil , körförhållanden och andra variabler . Många gånger , förare anser att systemet " läser" oljan skick och varnar föraren . Detta orsakar viss förvirring när oljan byts och ljuset förblir . Ljuset inte återställs automatiskt , så du måste återställa indikatorn oljeprocenten manuellt . Detta är en relativt enkel uppgift som kan fyllas i på bara några minuter på en 2007 Ford Expedition . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset .
2

Vrid nyckeln till "run " läget , men inte starta bilen .
3

Tryck och släpp reset stammen tills " Oil Life = XXX % Hold reset = Nytt " visas . Återställningen stammen är den runda knappen under informationsdisplayen.
4

Håll reset stammen i ungefär två sekunder . Systemet visar nu " set Olja livet till 100 % . "
5

Stäng av tändningen och ta ur nyckeln .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132778.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.