Hur man återställer Oil System i ett 2005 Pacifica

Den 2005 Chrysler Pacifica dator övervakar avståndet bilen har rest sedan det senaste oljebytet att påminna dig om när din nästa oljebyte beror . Den Pacificas instrumentpanelen varnar dig när det är dags att få din bil servad för ett oljebyte . Om du väljer att byta olja hemma , måste du återställa serviceintervall på instrumentpanelen för att försäkra ordentlig varningar i framtiden . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till " ACC . "
2

Tryck på " Step " -knappen på instrumentpanelen tills displayen visar " 0 Miles till service . " Addera 3

håll " Reset " -knappen tills displayen visar " 3000 Miles till service . "
4

Vrid nyckeln till " OFF " och ta bort den från tändningen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132747.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.