Hur man återställer Oil Sensor på en 525I BMW

Mest årsmodeller av BMW 525i spåra livet motorolja genom att övervaka motorns inre förhållanden och körförhållanden med färddator systemet . När datorn bestämmer ett oljebyte behövs , visas en oljeservice indikatorn på kontrollpanelen . När en BMW återförsäljare mekaniker utför underhåll på 525i , återställa de olje -sensorn som en del av processen . Ska du byta olja själv , kan du återställa 525i olje -sensorn på kontrollpanelen . Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset . Starta inte motorn .
2

Håll resan knappen trippmätaren återställs . Vrid 525i på utan att starta motorn .
3

Släpp trippmätaren återställningsknappen när " Reset " visas på kontrollpanelen .
4

Press och håll resan knappen vägmätaren återställas förrän " reset "-meddelande börjar blinka .
5

Tryck och släpp resan knappen vägmätare återställs samtidigt " reset " blinkar . Oljan sensorn återställs .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132742.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.