2008 Chevy Tahoe: Oljebyte Instruktioner

Chevrolet rekommenderar oljebyte på en Tahoe var 3000 miles. Nyare versioner av Tahoe har en indikatorlampa som känner av när oljans livslängd minskas och meddelar föraren att oljan bör bytas snart. Den typ av olja som krävs beror på vilken årsmodell på din Tahoe och dina körförhållanden, så bör du konsultera din instruktionsbok för information om exakt vilken typ av olja att använda i din Tahoe. Saker du behöver
Jack
Jack står
Oljetråg
filtertång
9/16-inch kombination skiftnyckel
Oil
Filter
Show Fler Instruktioner
1

Lyft den främre änden av Tahoe med en domkraft och sänka den på pallbockar.
2

Lyft huven och leta reda på mätstickan och motorolja cap . Ta bort båda och lägg åt sidan.
3

Leta avtappningspluggen på undersidan av motorn på vänster sida nära den bakre. Placera spilloljekärl under avtappningspluggen.
4

Använd en 9/16-inch kombination skiftnyckel att delvis lossa pluggen. Lossa pluggen resten av vägen för hand och ta bort den, vilket gör att oljan rinna ner i pannan.
5

tillbaka pluggen och dra åt delvis för hand när all olja runnit. Dra i kontakten med en skiftnyckel.
6

Leta oljefiltret, som är monterad nära avtappningspluggen. Om Tahoe är 2-hjulsdrift, kommer filtret monteras vertikalt. Om Tahoe är 4-hjulsdrift, kommer det att monteras horisontellt. Ta bort filtret med en oljefilternyckel genom moturs vrida.
7

Gnid en liten mängd olja runt packningen på det nya filtret och dra handen på plats. Använd filtret skiftnyckel för att dra åt en slutlig kvarts varv.
8

Fyll på motorolja genom att sätta in en tratt in i motorn och tillsats av en korrekt typ av olja.
9

Starta Tahoe och låt oljan temperaturen att öka. Kontrollera oljenivån med mätstickan och tillsätt olja vid behov.
10

Avfallshantera motoroljan hos din lokala Biltema eller enligt Naturvårdsverket normer.


.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132732.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.