Oljebyte Instruktioner för en '67 Ford Mustang

Byta olja i din 1967 Ford Mustang är en regelbundet underhåll uppgift som bör göras varje 3000 miles eller var tredje månad. Det håller bilen igång ordentligt och håller motorn ren. Regelbundna oljebyten är ett måste, särskilt på klassiska bilar som de '67 Mustang. Byta olja är ett ganska enkelt jobb att du ska kunna avsluta i ca 30 minuter. Saker du behöver
Jack
dräneringskärlet
Funnel
Rag
Oljefilter
Sex liter olja
Oljefilternyckel
Visa fler instruktioner

1

Höj framsidan av Mustang med domkraften. Lyft det högt nog så att du har utrymme för att komma till oljetråget och filtret.
2

Skjut under bilen och placera tråget under oljetråget pluggen. Vrid pluggen och låt oljan rinna helt i tråget. Använd oljefilternyckel att vrida ur filtret när oljan har runnit ut ur fordonet.
3

Skruva på det nya oljefiltret för hand så hårt du kan. Använd oljefilternyckel att dra åt det hårdare för att säkerställa att det inte lossnar. Vrid tillbaka oljan pan plugg på plats för att täta pannan. Använd trasan för att torka bort eventuell överflödig olja som kan ha droppat runt pannan och filter öppningar.
4

Sänk bilen till marken genom att släppa domkraften. Häll i ny olja med hjälp av tratten oljepåfyllningshålet, vilket ska markeras med "Motor Oil." Dra ut oljestickan och torka av den sedan igen. Dra ut den igen och kontrollera oljenivån för att se till att det är på "Full" linje.
5

Avfallshantera den gamla oljan ordentligt genom att ta den till någon auto-delar butiken för återvinning.
Addera ditt .from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132725.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.