Hur man återställer Ljuset Oil Service på en Toyota Yaris

Toyota Yaris informationscenter innefattar en indikator för att varna dig när din bil är beror för ett oljebyte . Underhållet varningssystem hjälper dig undvika att missa ett oljebyte och eventuellt skada motorn . Om du väljer att byta olja själv , måste du återställa oljan indikatorn så att underhållet timern kommer att varna dig vid lämpligt tillfälle att återigen byta olja . Återställ registreringen i minuter hemma . Instruktioner
1

Sätt i tändningsnyckeln och vrid den till " ON " läget . Ställ trippmätaren till " A " inställningen .
2

Vrid tändningsnyckeln till " OFF" . Tryck på trippmätaren återställningsknappen och håll den samtidigt som du vrider tändningsnyckeln till " ON " läget .
3

Håll reset knappen i minst 5 sekunder . Titta på indikatorlamporna blinka och vägmätare att blinka " 000000 . "
4

Vrid tändningsnyckeln till " OFF " och ta bort den från bilen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132715.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.