Vad är tätheten av motorolja?

Många människor använder termen densitet motorolja att hänvisa till dess viskositet . Som motoroljor är betygsatt av viskositet , är det oftast mer användbar term . Densitet

Densitet är en fysikalisk egenskap hos materien och är unik för varje element och substans . Det är ett mått på den relativa " tyngden " av objekt , alla med samma volym . De brittiska måttenheter för densitet är pounds ( lb ) per kubikfot .
Tätheten av motorolja

densitet motorolja är £ 54,9 /kubikfot .
Viskositet

Viskositet är ett mått på hur vätska en vätska är och varierar med temperatur och tryck . Motoroljor är betygsatt av viskositet och siffrorna på en burk olja hänvisa till detta . För 10W30 olja , till exempel , hänvisar 10W till den låga temperaturen beteende oljan vid start av bilen och 30 avser uppförandet av oljan vid höga temperaturer efter att bilen har varit igång ett tag . Oljor med låga siffror är generellt mindre trögflytande , eller runnier , än oljor med höga siffror . Ju lägre det första numret , desto lättare att motorn blir över vid start i kallt klimat .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132701.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.