Hur man återställer Oil indikatorn på en Chevrolet Equinox

Alla General Motors fordon som producerats sedan 2000 har ett system för oljans livslängd som varnar föraren när ett oljebyte beror, med ett ljus i kombiinstrumentet. Bilens dator bestämmer korrekt körsträcka mellan oljebyten genom att samla in information från sensorerna hela fordonet. Datorn kommer att förkorta tiden mellan oljebyten om svår körning upptäcks eller förlänga intervall om ljus körning upptäcks. Detta ljus måste återställas efter varje oljebyte, så att datorn vet att börja samla in ny information och ställa en ny intervall. Saker du behöver
Startnyckel
Visa fler instruktioner
1

Sätt i nyckeln i tändningslåset.
2

Vrid nyckeln till körningen positionen, men inte starta bilen.
3

Tryck och släpp gasen tre gånger inom tre sekunder vrida om nyckeln.
4

Observera då oljebyte ljuset börjar blinka.
5

Vrid nyckeln till det låsta läget när ljuset har slutat blinka.
6

Starta fordonet att göra vissa ljuset har släckts. Upprepa proceduren om ljuset återstår.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132691.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.