Automotive Oil Vs . Marine Oil

Även om både bil och marin olja kan smörja en motor , har endast vissa oljor fått godkännande av National Marine Manufacturers Association . Detta stöd gör att båten operatörer oljan som de väljer är upp till de tuffa marina prestanda . Smörjning

olja smörjer metalldelar en motor , skapar ett fett - mur mellan motorns rörliga metalldelar . Detta minskar friktion , vilket sparar slitage på motorn, samt att öka energieffektiviteten. Det tar också bort den kemiska biprodukter från förbränningsmotorer , överföra dem till oljan från motorn. Detta står sant för fordonsindustrin olja och marin olja . Addera NMMA

NMMA har godkänt marina smörjmedel som uppfyller deras riktlinjerna för testning . De godkända oljorna bära TC - W3 varumärke som ägs av NMMA för tvåtaktsmotorer , och FC - W varumärke för fyrtakts motorolja . Marina oljor bära NMMA påskrift , medan motoroljor inte.
Skillnad

Den primära skillnaden mellan motorolja och marin olja är det NMMA godkännande eller bristande därav . Godkänd marin olja har genomgått särskilda tester för att avgöra lämpligheten av oljan för marint bruk . Dessa tester inkluderar viskositet , smörjning , skumning och rost tester . Dessutom måste marin olja passera ett 100 - timmars drift test för att få någon av NMMA varumärken . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132688.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.