Varför en bil med låga Oil startar inte

Olja spelar en viktig del i en korrekt kör bil . Fel mängd olja , eller felaktig skötsel och underhåll , kan negativt påverka bilens prestanda . Bilens olja ska bytas varje 3000 miles . Smörjning

Bilmotorer , när man kör , alstrar värme . Med friktion som skapas av så många rörliga delar , kan aluminium och gjutjärn för din motor smälta . Olja är en viktig komponent i smörjning din motor för att skydda den från den intensiva hettan . Om oljenivån sjunker under " fyllning " nivå , kommer motorn inte att kunna ta upp det .
Beslagtagen Motor

Låg oljenivå kan orsaka motorn att gripa , eller inte vända . En motor beslag på grund av ingen olja resulterar ofta i att motorn tas isär . Inte bara kan låga nivåer bara orsakar en bil att inte starta , men det kan också skada motorn .
Low Pressure

De flesta bilar har en varningslampa på instrumentbrädan indikerar oljenivån. Om oljetryckslampan lyser när motorn är igång , stoppa den omedelbart . En motor som med ingen eller låg , olja , kan skada motorn . Lågt oljetryck , under några omständigheter , är ofta en indikator på ett mer allvarligt problem .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132679.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.