Vad är Hydraulolja ?

Hydrauliska oljor är vätskor som används för att överföra kraft i hydrauliska applikationer . I ett hydraulsystem , genererar ett pumptryck eller makt , och hydraulolja överför denna kraft till ett ställdon eller cylinder . Användning av hydrauliska
Olja

Hydraulolja har användningsområden inom flyg- , fordons- , bygg- , militär -och marinindustrin . Major entreprenadmaskiner bygger på hydraulolja , däribland hjullastare, lastbilar hink , kranar och dumprar .
Kännetecken för hydrauliska
Olja

Gemensamma egenskaper för hydraulolja inkluderar viskositet vid en låg temperatur, en låg flytpunkt ( den temperatur vid vilken oljan kan hälla ) , en låg kokpunkt , och en låg flampunkt ( den temperatur vid vilken oljan kan bränna ) , såväl som termisk och hydrolitic stabilitet ( stabilitet i hög luftfuktighet ) .
typerna av hydrauliska
olja

Mineraloljor är de vanligaste typer av hydrauloljor , vilket även kan göras med baser av fosfatestrar , polyolestrar , vatten -glykol och rapsolja. Särskilda typer av hydraulolja inkluderar rost och oxidation oljor , anti - wear oljor och multiviskosoljor oljor .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132674.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.