Vilka är ingredienserna i motorolja?

Bilmotorer behöver motorolja för att smörja de olika delarna och att hålla dem i trim och utan överdriven friktion. Motorer består av delar som rör sig snabbt när bilen är i rörelse. Detta innebär att friktionen är oundviklig emellertid minimerar motorolja de skador som dessa rörliga delar orsaka när de maler mot varandra. Motorolja kyler också motorn och förhindrar rostbildning. Basolja
Motorolja används för smörjning av delar i en bilmotor.

En av ingredienserna i motorolja är basolja, som raffineras ur råolja. Under denna process är föreningar såsom vax, svavel och kväve avlägsnas och omättade kolväten extraheras eller ändras så att de blir mer stabil.

Basoljan smörjer och skyddar motorn mot friktion som orsakas av de olika delarna slipning mot varandra.
Andra Tillsatser

Rengöringsmedel läggs till motorolja för att hålla motorn ren. Dessa rengöringsmedel håller förorenade partiklar i en suspension, vilket hindrar motorn från att bli igensatt. Rost och korrosion inhibitorer är kemiska föreningar som skyddar motorn. Andra tillsatser inkluderar antioxidanter som hämmar oljan från att bli tjock och full av slam och föreningar att belägga metaller och hjälpa flödet motorolja smidigt. Addera ditt Syntetisk olja Ingredienser

Syntetisk motorolja är tillverkad av petroleum som har modifierats kemiskt. Andra föreningar såsom polyalfaolefiner läggs till syntetisk olja för att förbättra prestanda. Tillverkarna har dock andra patentskyddade tillsatser som inte är beskrivna. Syntetiska oljor kan användas enbart eller tillsammans med konventionella motoroljor.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132665.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.