Vad händer med använd motorolja?

Använd motorolja i allmänhet recirkuleras för att hindra oljan från att komma in vattensamlingar såsom floder, hav, vattendrag och sjöar. Använd olja som omvandlas till olja bearbetning centers testas och förfinas för alternativa användningar. Betydelse

Återvinning använt olja istället för att kasta den in med normal daglig papperskorgen förhindrar kontaminering och skador på vattenförsörjningen, storm avlopp, miljö och djurliv.
Använder

använd motorolja behandlas vid ett oljeraffinaderi i smörjolja, liknar olivoljans kvalitet. Använd olja används också som energikälla för värmare och industriella värmepannor. Oftast tas från fordon, gräsmatta utrustning och båtar
Källor

Spillolja . Individer som utför oljebyten hemma rekommenderas att avyttra oljan på lokala bensinstationer.
Risker

använd motorolja inte klassificeras som farligt avfall, enligt den amerikanska federala regeringen. Dock har Kalifornien, Massachusetts och Rhode Island inrättat särskilda hantering riktlinjer för spillolja.
Fakta

Enligt American Petroleum Institute, tar det 1 liter spillolja att förorena 1 miljon liter vatten. Dessutom genererar 2 liter spillolja tillräckligt med el för ett genomsnittligt hushåll i cirka 24 timmar.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132523.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.