Olja Conservation Tips

Oljeförbrukningen kan tänkas som funktion av pengar och investerade kunskap. Det finns bara så mycket man kan göra utan att vara väl informerad eller väl kapitaliserade. Hybrid köp är ett pris-tunga investeringar stoppad av information och forskning. Förändring köpvanor påverkar marknader och teknik, med effekten av att minska oljeanvändningen. Om nya bilköp är alltför ambitiös, hjälper flitig underhåll på din nuvarande bil. Bortsett från allt krångel med att spela rysk roulette varje gång du slår på tändningen, optimerar underhållet bränsleeffektivitet. Utbildning i de nödvändiga ämnena kan leda till alternativa bränslen utveckling, ofta en lönsam satsning. Hybrider

Framstående hybrider omfattar idag Toyota Prius. Enligt Toyotas företagskultur plats, blir det 2010 Prius-modellen 51 highway mpg och 48 city mpg. Medan imponerande, det finns mycket mer ambitiösa planer för bränsle bevarande. Till exempel får den Chevy Volt 2010 års modell påstås 230 mpg, och det är efter körning 40 miles per dag på rent elkraft. Men för att verkligen skruva upp futuristiska överklagande och bo grönt, ser till insatser från accelererade Composites. Dess hybrid, den "Aptera," är direkt från "The Jetsons" med en slutlig design som ståtar med 330 mpg.
Underhåll

Ta hand om mekaniska contraptions. Ja, verkar bilen underhåll kostsamt, tidskrävande och rent av irriterande. Men kom ihåg att om du ignorerar ditt schema oljebyte, däcktryck eller igensatt luftfilter vanemässigt, kommer onödigt låg bränsleeffektivitet dröja. Bortsett från enkla bensinförbrukning uppgång, weathers underhåll försummelse delarna snabbare. Mekaniska fordon är levande vävnad som läker med tiden om sub-kritisk skada uppstår. Inte heller är de gillar elektroniska maskiner, där en enkel omstart eller "låter det coolt" mystiskt botar någon confounding haken. Straff för försenade reparationer kommer in tidigare än väntat nya krav på fordon eller dyra ersättare del. Hela tiden gasen onödigt bränns.
Innovation

Lär kemi, affärer och vad som krävs för att förnya. Denna strategi är väsentligen roligare än de andra. Konvertera olja i en motor-vänliga sorten är ett populärt initiativ. Men något dämpad eftersom priserna sjönk utanför sin topp på över $ 4 per gallon, garanterar ändlig tillgång och stigande globala efterfrågan på problemet kommer att återkomma. När den gör det, kan du vara bättre förberedda vid ett betydande mått av energi oberoende. Varnas, detta handlar om verklig kemi och brännbara ämnen. Kontrollera att du har de nödvändiga tekniska, ekonomiska och juridiska eller regulatoriska baser täckta innan man börjar på denna typ av arbete.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132470.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.